BLASt is een onafhankelijke, open en publieke plaats voor stedelijke beschouwingen en ontmoetingen in en rond Breda. BLASt heeft als doel het agenderen en bespiegelen van stedelijke ontwikkelingen in en rond Breda, met als voornaamste aandachtsgebieden ruimtelijke ordening, architectuur en digitale cultuur. Daarnaast wil BLASt als platform initiatieven en ideeën verbinden. BLASt zal de ontwikkeling van Breda vanuit verschillende invalshoeken belichten en zo burgers, organisaties en overheden prikkelen en inspireren tot kritische reflectie, het smeden van netwerkverbanden en het uitwisselen van informatie. Deze doelstellingen worden bewerkstelligd door middel van debatten, lezingen, workshops, studieopdrachten, tentoonstellingen, een fysiek/online platform en excursies.

BLASt, wie zijn wij?

Stichting BLASt is een organisatie die een publiek platform biedt voor architectuur, landschap en stedenbouw. BLASt heeft een vrijwillig bestuur, dat betekent dat er geen honorarium staat op bestuurlijke werkzaamheden. Voor een kleine beginnende organisatie met een beperkt budget als stichting BLASt betekent dit dat ze meer mogelijkheden heeft om projecten ten uitvoer te brengen.

BLASt haalt haar inkomsten uit subsidies en sponsoring van de gemeente Breda en lokale organisaties en investeert deze direct in uitingen zoals lezingen, exposities, excursies en workshops.

Team

Martien Kuipers / 06-45028877
Ontwerper openbare ruimte, eigenaar van Buro Mus

Joris Klein / 06-45103811
Stedenbouwkundig ontwerper

Ton van Beek / 06-50489502
Landschapsontwerper en architect, mede-eigenaar van [delacourt][vanbeek]

Geert van der Aa / 06-21106801
Architect, eigenaar van Architectuurstudio Breda

Ton Gjeltema / 06-15380513
Ontwerper openbare ruimte bij de gemeente Breda

Roel Wildervanck / 06-14211942
Architect, eigenaar van lab-R

Edwin Witte / 06-14641243
Stedenbouwkundig ontwerper

Willemien Heezen
Corien Ligtenberg
Tijme Scholten
Marc Holvoet
Mariëlle Overboom
Dennis de Poorter