BLAStcafé – Circulair bouwen

Een van de trends binnen duurzaam bouwen is momenteel de aandacht voor circulair bouwen. Maar wat is circulair bouwen nu precies? Op woensdagavond 24 april organiseert BLASt een open podium op initiatief van architect Daan Bolier met het thema circulairiteit. Naast Daan zullen er nog 2 sprekers hun circulaire ervaringen delen deze avond.

Circulariteit
De circulaire economie draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden: een gesloten kringloop. Voor gebouwen betekent ‘circulair’ bijvoorbeeld dat materialen hergebruikt worden, maar ook dat het gebouw flexibel ingezet kan wordenHet hergebruiken van grondstoffen, producten en materialen in een gesloten kringloop vraagt om een andere denk- en werkwijze. Een producent is bijvoorbeeld niet meer alleen verantwoordelijk voor het leveren van materialen, maar ook voor het terughalen ervan na gebruik.

Nieuwbouw
De nieuwe Rechtbank in Breda is op verschillende fronten ook een goed voorbeeld van duurzame nieuwbouw. Er is nagedacht over het afstemmen van de levensduur per gebouwschil. De draagstructuur is ontworpen voor minimaal 100 jaar terwijl het interieur en installatie eerder aan vervanging toe zijn. De manier waarop de inrichting (wanden, vloeren, meubels) is vormgegeven is een mooi voorbeeld van de circulaire economie. Als duurzaam inbouwpakket is gekozen voor materialen die minder milieubelastend, volledig recyclebaar, maar niet kostenverhogend zijn. Hierover van te voren nadenken hoor bij circulair ontwerpen.

Bestaande bouw
99% van de projecten vindt plaats in de bestaande bouw, slechts 1% is nieuwbouw. De bestaande bouw biedt dus het grootste potentieel voor verduurzaming. Het herinrichten en renoveren van bestaande gebouwen past bovendien beter binnen een circulaire aanpak dan slopen en nieuw te bouwen. De opgave is dan ook om met de huidige gebouwenvoorraad te voldoen aan de toekomstige vraag. Dus renoveren wat moet en demonteren en recyclen wat kan. Een gebouw kan op die manier aansluiten bij de behoefte van de huidige gebruikers én rekening houden met de wensen van toekomstige gebruikers. Een voorbeeld hiervan is de circulaire renovatie en het herbestemmen van de voormalige brouwerij aan de Ceresstraat. In plaats van het gebouw te slopen en nieuw te bouwen is er gekozen voor een mooie integratie van de bestaande gebouw met een nieuwe functie. Het belangrijkste resultaat van circulair bouwen is het efficiënter gebruik maken van de beschikbare grondstoffen en materialen. Dat levert niet alleen een milieubesparing, maar ook een kostenbesparing op. Daarbij zorgt het terugnemen van materialen en grondstoffen aan het einde van de levensduur dat de verantwoordelijkheid bij de leverancier ligt. Voor hem is dan veel interessanter om materialen toe te passen die weer te recyclen zijn.

Datum: woensdag 24 april 2019
Tijdstip: inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur
Locatie: De Teruggave, Gasthuisvelden 11
Deelname: meld je gratis aan via https://blastcafecirculair.eventbrite.nl

Volg onze activiteiten ook via Facebook. Daar vind je ook activiteiten van anderen op het gebied van Landschap, Architectuur en Stedenbouw.

Blast op Facebook