BLAStcafé – Het ruimtelijk DNA van Breda ontrafeld

Woensdag 25 mei organiseert stichting BLASt haar derde DNA-sessie. In deze sessies gaan we op zoek naar het ruimtelijk DNA van Breda. Om te achterhalen wat Breda ruimtelijk definieert wordt vier jaar lang onderzocht welke historische momenten en factoren bepalend zijn en zijn geweest voor de
ontwikkeling van de stad. Wat is het belang van deze momenten en factoren voor de toekomst van de stad? Oftewel: hoe werken deze nog steeds door?

De sessie op 25 mei gaat over gaat over Bredase ‘instituten’ ̶ defensie, religie, onderwijs,rechtspraak, zorg en belastingwezen ̶ die door de jaren heen hun stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van de stad. Het Chassé Park, met zijn groen en moderne architectuur, was vroeger een kazerneterrein; het pand van Holland Casino was oorspronkelijk een klooster; het nieuwe stadspark in het Seeligkwartier komt op de gronden van een voormalige kazerne; hart van de campus van BUas is een gerenoveerd klooster. Wie goed kijkt, ziet de invloed van de Bredase instituten overal in de stad.

Dan gaat het om de vele kazernes die de stad heeft en heeft gekend; de kerken en kloosters van stad en bisdom; de onderwijsinstellingen KMA, BUas, Rooipannen, Avans, Curio en Fontys; de voormalige gerechtsgebouwen en het nieuwe in het stationskwartier; het huidige belastingkantoor als onderdeel
van het stationsgebouw en het voormalige, rijzige belastingkantoor aan de Gasthuisvelden. Al die instellingen hebben niet alleen beeldbepalende panden in de stad gebouwd en invloed gehad op de inrichting van de stad, maar hebben ook bijgedragen aan de Bredase cultuur.

Sprekers op de avond zijn:

  • Huib de Ruijter – De gerechtsgebouwen door de tijd heen
  • Hans de Kievith – De militaire barakken als voorlopers van de kazernes en de kloosters en zorginstellingen
  • Barbara Putters – Het instituut zorg, de kloosters van de Franciscanessen.

Iedere spreker geeft zijn eigen presentatie en na afloop volgt een panelgesprek over welke invloed hebben de instituten gehad op de ontwikkeling van de stad? Is die invloed nog aanwezig en is Breda hierin uniek? Zijn de instituten typerend voor Breda en wat betekent dat voor de toekomst van de stad?

Datum: 25 mei 2022
Tijdstip: inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur
Locatie: ruimte ‘De Gasjes’, De Teruggave, Gasthuisvelden 11
Deelname: meld je aan via blastcafe_dna.eventbrite.nl of stuur een mail naar post@stichtingblast.nl

Volg onze activiteiten ook via Facebook. Daar vind je ook activiteiten van anderen op het gebied van Landschap, Architectuur en Stedenbouw.

Blast op Facebook