BLAStcafé – Het ruimtelijk DNA van Breda: De spontane stad

Woensdag 28 september organiseert BLASt haar vierde DNA-sessie. In deze sessies gaat ze op zoek naar het ruimtelijk DNA van Breda. Om te achterhalen wat Breda ruimtelijk definieert wordt vier jaar lang onderzocht welke historische momenten en factoren bepalend zijn en zijn geweest voor de ontwikkeling van de stad. Wat is het belang van deze momenten en factoren voor de toekomst van de stad? Oftewel: hoe werken deze nog steeds door?

De sessie op 28 september gaat over de spontane stad. Deze spiegelt zich aan de Bredase instituten die in de derde sessie op 26 mei aan de orde kwamen. De spontane stad wordt gekenmerkt door een ondernemende houding. Vaak gaat het om slechts een of enkele personen en om een informele organisatie met een bottom up-benadering in plaats top down. Deze ‘just do it’ mentaliteit zie je zowel terug op een plek als STEK op de Veilingkade als op een bedrijventerrein waar startende ondernemers pionieren, en ook in bewoners die zelf gezamenlijk een collectieve woongemeenschap oprichten en bouwen. Maar er zijn vast veel meer voorbeelden te vinden.

Tijdens deze avond behandelen we eerst een kenmerkende spontane ontwikkeling uit het recente verleden en daarna een huidige. Vervolgens vragen we naar de toegevoegde waarde van een dergelijke ontwikkeling voor Breda. We sluiten af met inspirerende voorbeelden uit andere steden. De sprekers van de avond worden de komende weken benaderd.

Datum: 28 september 2022
Tijdstip: inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur
Locatie: Brack, Speelhuislaan 173A (Dit keer niet zoals gebruikelijk bij de Teruggave)
Deelname: meld je aan via spontanestad.eventbrite.nl of stuur een mail naar post@stichtingblast.nl

Foto: © STEK

Volg onze activiteiten ook via Facebook. Daar vind je ook activiteiten van anderen op het gebied van Landschap, Architectuur en Stedenbouw.

Blast op Facebook