BLAStcafé – Panorama Nederland

Op maandag 17 juni organiseren we een BLAStcafé naar aanleiding van de komst van Panorama Nederland naar Breda in ruimte ‘De Gasjes’ in De Teruggave.

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld.
Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.

Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. De verbeelding aan zet, het verlangen als motor.

Dit artikel wordt nog verder aangevuld.

Datum: maandag 17 juni 2019
Tijdstip: inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur
Locatie: ruimte ‘De Gasjes’, De Teruggave, Gasthuisvelden 11
Deelname: meld je gratis aan via (dit artikel wordt nog aangevuld)

Volg onze activiteiten ook via Facebook. Daar vind je ook activiteiten van anderen op het gebied van Landschap, Architectuur en Stedenbouw.

Blast op Facebook