BUITENKANS – Flexibele woonvormen voor het buitengebied

Brainport Eindhoven timmert stevig aan de weg. Al jaren groeit de economie er bovengemiddeld hard. Deze economische groei is een van de belangrijkste stimulansen voor de huidige hoog-dynamische ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Er is niet alleen aandacht voor het stimuleren van hightech bedrijvigheid, ook het aantrekken van internationaal talent en de daarmee samenhangende woningbouwopgave hebben de aandacht. Maar wat betekent deze sterke economische en ruimtelijke dynamiek voor het buitengebied?

De livestream maakt deel uit van een lezingenreeks in mei en juni van het nieuwe architectuurnetwerk Buitenkans. De Brabantse Architectuurcentra, AR-TUR, en het Tilburg Architectuur Film Festival, samenwerkend onder de naam Buitenkans profileren zich gezamenlijk als een open podium voor het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. Dit programma wordt verzorgd door Architectuurcentrum Eindhoven

Datum: woensdag 16 juni 2021 20.00-21.30 uur
Deelname: deelname is gratis, aanmelden kan via deze link

Volg onze activiteiten ook via Facebook. Daar vind je ook activiteiten van anderen op het gebied van Landschap, Architectuur en Stedenbouw.

Blast op Facebook