BUITENKANS – Land-bouw-dorp

De verblijfskwaliteit in het buitengebied staat onder druk. De grensgemeentes in de Belgische Noorderkempen kampen met uitdagingen op twee fronten. Megastallen rukken op in de grensoverschrijdende riviervalleien met vergaande invloed op het milieu. Ze veroorzaken stikstof, geurhinder, mobiliteits- en gezondheidsproblemen. De dorpskernen verstenen en gaan gebukt onder een ongebreidelde appartementisering, vaak zonder aandacht voor een gezonde en toekomstbestendige woonomgeving.

Op deze lezingenavond behandelen we met sprekers uit Vlaanderen en Nederland de vraag: kunnen dorpskernen zich in symbiose met natuur en landbouw ontwikkelen?

De livestream maakt deel uit van een lezingenreeks in mei en juni van het nieuwe architectuurnetwerk Buitenkans. De Brabantse Architectuurcentra, AR-TUR, en het Tilburg Architectuur Film Festival, samenwerkend onder de naam Buitenkans profileren zich gezamenlijk als een open podium voor het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. Deze avond wordt verzorgd door AR-TUR

Datum: woensdag 2 juni 2021 20.00-21.30 uur
Deelname: deelname is gratis, aanmelden kan via deze link

Volg onze activiteiten ook via Facebook. Daar vind je ook activiteiten van anderen op het gebied van Landschap, Architectuur en Stedenbouw.

Blast op Facebook