BUITENKANS – Wonen in het beekdal

Er is een groeiende belangstelling voor de Brabantse beekdalen als dragers voor ruimtelijke ontwikkelingen en tegelijkertijd voor landschapsontwikkeling en klimaatbestendigheid. Het herstel van het landschap van de beekdalen kan soms hand in hand gaan met initiatieven zoals woningbouw. De beken zijn dan niet meer voor de snelle afvoer van water, maar bieden mogelijkheden tegen verdroging, bieden rijkere biodiversiteit en dienen soms als recreatiegebied of als woonmilieu. De vraag is wat leveren deze ontwikkelingen uiteindelijk op en hoe pakken deze initiatieven uit ten opzichte van het landschap?

Deze avond staan de cases, De Tuinderij (Zundert) en ’s Heeren Vrunten (Etten Leur) centraal en wordt er ingegaan op de ontwikkelingen in de beekdalen, de kansen en kwetsbaarheden van deze ontwikkelingen en de lessen die hieruit te trekken zijn.

Sprekers: Cees Anton de Vries (gebiedsregiseur voor vitaal Platteland casus “Het Beekdal”), Paul Kersten (landschapsarchitect wUrck), Marcel Eekhout (Parklaan buitengewone projecten), Mathias van Springel (Regionaal landschap de Voorkempen)

De livestream maakt deel uit van een lezingenreeks in mei en juni van het nieuwe architectuurnetwerk Buitenkans. De Brabantse Architectuurcentra, AR-TUR, en het Tilburg Architectuur Film Festival, samenwerkend onder de naam Buitenkans profileren zich gezamenlijk als een open podium voor het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. Dit programma wordt verzorgd door BLASt.

Datum: woensdag 26 mei 2021 20.00-21.30 uur
Deelname: deelname is gratis, aanmelden kan via deze link

Volg onze activiteiten ook via Facebook. Daar vind je ook activiteiten van anderen op het gebied van Landschap, Architectuur en Stedenbouw.

Blast op Facebook