Dag van de Architectuur – T-huis

In 2022 is het thema van de Dag van de Architectuur “T-Huis”. De betekenis van de vertrouwde begrippen Huis en Thuis is sinds de pandemie en de toenemende schaarste in huisvestingsmogelijkheden aan een grondige update toe. Wat betekent T-Huis? Hoe kunnen we de invloed op onze woonomgeving vergroten? Hoe kunnen ontwerpers daar aan bijdragen?

De woningmarkt is stuk en bijna niemand kan nog een huis kopen. Betaalbaarheid, gelijke kansen en bouwen aan stabiele woonomgevingen staan onder druk. Meningen over nut en noodzaak van zo snel mogelijk 1 miljoen woningen bijbouwen lopen uiteen. De roep om centrale regie wordt steeds luider, maar ook die van lokale politici die lokaal draagvlak en problematiek soms laten prevaleren boven regionale/landelijke belangen van ‘algemene’ woningzoekenden. Wonen is een complex dossier geworden, want behalve betaalbaar en naar wens, moet een huis ook energieneutraal, natuurinclusief en klimaatadaptief zijn.

En waar/wat moeten we dan bouwen? De afgelopen jaren zijn woon en werk ingrijpend veranderd. Een huis is ook een school, kantoor en sportschool geworden. De publieke ruimte daaromheen is minder makkelijk naar eigen inzicht te herbestemmen, maar zou het niet goed zijn als in de ruimte om ons huis ook meer vormen voor (mede)zeggenschap zouden bestaan? En dan hebben we het nog niet over kwaliteit gehad. Wat is nodig om betaalbaar, tevreden en duurzaam te wonen? Hoe kunnen ontwerpers, opdrachtgevers en beleidsmakers daaraan bijdragen?

Tijdens deze Dag van de Architectuur bevragen we lokaal en regionaal de tendensen, incentives, financiële, economische en politieke factoren die een rol spelen, en presenteren we voorbeelden van hoe ontwerpers, opdrachtgevers, burgers en beleidsmakers bijdragen in het vinden van een uitweg. In heel Nederland organiseren architectuurinitiatieven, ontwerpers en architectuurcentra wandelingen, debatten en tentoonstellingen.

Op basis van dit thema organiseert BLASt de jaarlijkse fietsexcursie waarbij we gaan kijken naar bijzondere woonvormen in de stad al dan niet in combinatie met werken. Het programma is nog in ontwikkeling. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Datum: zaterdag 18 juni 2022
Programma: meer informatie volgt z.s.m.
Vertrekpunt ochtendprogramma: De Teruggave, Gasthuisvelden 11, Breda
Vertrekpunt middagprogramma: De Teruggave, Gasthuisvelden 11, Breda
Deelname: wegens beperkte capaciteit is aanmelden verplicht, meld je aan via t-huis.eventbrite.nl

Afbeelding: Breda Botanique © Delva Landscape Architects

Volg onze activiteiten ook via Facebook. Daar vind je ook activiteiten van anderen op het gebied van Landschap, Architectuur en Stedenbouw.

Blast op Facebook