Expositie – Brabantse Oogst

Gemeente Breda en BLASt hebben deze expo naar Breda gehaald. De expo toont de resultaten van drieëndertig ontwerpende onderzoeken in Noord Brabant (waarvan 4 in Breda) en stond eerder in het Provinciehuis in Den Bosch, de TU Eindhoven, gemeente Maashorst en gaat na Breda naar Tilburg. Deze projecten zijn geoogst uit recente subsidierondes van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

De reden om de expo naar Breda te halen is om de inzichten van de in de tentoonstelling getoonde oplossingen voor opgaven in het fysieke domein (de ontwikkelingen in onze dagelijkse leefomgeving) te delen. En zo zowel de soort opgaven waaraan gewerkt wordt (dit speelt er) als de oplossingen die er voor worden voorgesteld (dit zou kunnen) te tonen. En dit in een informele inhoudelijke setting.

Het is een eenvoudige expositie bestaande uit panelen van de opgaven. De getoonde onderzoeken verkennen onderwerpen op de thema’s Maatschappij, Natuur, Bedrijventerreinen, Water en klimaat, Stad en dorp, Mobiliteit, Landbouw, Grondstof- en materiaalstromen en Energie.

Van de expo maken vier onderzoeken deel uit die (deels) in Breda hebben plaats gevonden. Het gaat om de volgende projecten:

  • Digitale Balans – team: Graphic Matters, gemeente Breda, Afdeling Buitengewone Zaken – thema: transitie maatschappij, stad en dorp
  • Stroomstart – team: Witteveen+Bos, gemeente Breda – thema: transitie grondstof- en materiaalstromen
  • Verbeelding verbindt – team: Re:publiek place designers, gemeente Breda – thema: transitie stad en dorp
  • Waardevolle Woonlandschappen – team: Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Studio Marco Vermeulen, Vereniging Deltametropool, NEPROM, Staatsbosbeheer en gemeentes Breda, Moerdijk en Etten-Leur – thema: transitie stad en dorp, landbouw, natuur

5 juni tot 16 juni: De expositie is op afspraak voor groepen gratis toegankelijk in Breda Botanique (bij binnenkomst in de ruimte links van de kas), Parade 12, Breda. Om een afspraak voor een bezoek te maken bel: 06-13223750
17 juni: De expositie is van 12.00 tot 18.00 uur gratis toegankelijk in het voormalig Kadastergebouw, Markendaalseweg 44, Breda.

Volg onze activiteiten ook via Facebook. Daar vind je ook activiteiten van anderen op het gebied van Landschap, Architectuur en Stedenbouw.

Blast op Facebook