Fietstocht Dag van de Architectuur – Gastvrijheid

Het beoogde thema voor 2023 in Gastvrijheid/toegang. Daarin vragen we aandacht voor voorbeelden/processen waarin architectuur, ontwerp en het gesprek over de stad verwelkomend is, onderdak biedt, ruimte geeft – dat loopt uiteen van fysieke toegankelijkheid van gebouwen, via nieuwe manieren om participatie en co-creatie te realiseren, tot schrijnende toestanden in Ter Apel. En alle vormen van zorgzaamheid en verbinding die daartussen zitten.

Het thema van Universele toegankelijkheid, dat is gekoppeld aan het VN-Verdrag Handicap, vindt weinig weerklank in de architectuur. Dat is opmerkelijk, omdat de toegankelijkheid van de (gebouwde) samenleving ook in Nederland voor veel mensen tekort schiet. Universele toegankelijkheid in termen van het wegnemen van fysieke beperkingen als ontwerpopgave, maar ook als de mate waarin ieder mens – ongeacht diens fysieke of neurospecifieke conditie – gelijkwaardig kan deelnemen aan de maatschappij, en zich daarbij begrepen, respectvol behandeld en welkom voelt.

Maar toegankelijkheid gaat ook over de mate waarin je in staat wordt gesteld om mee te praten over de ontwikkeling van je leefomgeving. De boerenprotesten laten andermaal zien dat grootschalige transities niet zónder de mensen kunnen die het aangaat. Hoe kan ons vakgebied ruimte maken voor amateurexperts, mensen die hun hele leven op een plek wonen en ook kennis en expertise kunnen inbrengen in ruimtelijke ontwikkelprocessen?

Deze Dag van de Architectuur laat op uiteenlopende manieren zien waar architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur sociale en fysieke verbindingen mogelijk maken.

Meer info volgt zo spoedig mogelijk hier op de website, in onze nieuwsbrief en op Facebook.

Datum: zaterdag 17 juni
Start ochtendprogramma: ontvangst met koffie en thee om 9.00 u. vertrek om 9.30 u. met aansluitend lunch om 12.45 u.
Start middagprogramma: ontvangst met lunch om 12.45 u. vertrek om 13.30 u. met afsluitend borrel om 16.00 u.
Vertrekpunt: volgt z.s.m
Deelname: volgt z.s.m.

Volg onze activiteiten ook via Facebook. Daar vind je ook activiteiten van anderen op het gebied van Landschap, Architectuur en Stedenbouw.

Blast op Facebook