BLASt in de Culturele Hoofdstructuur en programmering 2021-2025

Vanaf 2021 maakt BLASt deel uit van de Bredase culturele hoofdstructuur. De afgelopen jaren heeft BLASt een duidelijke en herkenbare plaats in de stad verworven als platform voor architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

We zijn dan ook zeer vereerd en trots dat we deze status hebben verkregen en gaan met veel enthousiasme verder op de ingeslagen weg. Voor de komende vier jaar is BLASt verzekerd van subsidie. Concreet betekent dit dat onze programmering een langere tijd kan beslaan, zodat dat we naast onze reguliere activiteiten ook lange lijnen kunnen uitzetten, zoals over onderwerpen en thema’s die meer diepgang en tijd behoeven.

Programma
In het programma voor de komende vier jaar willen we drie thema’s gaan uitdiepen, te weten de woonopgave, het ruimtelijke DNA en de regio. Voor de woonopgave wil BLASt de kwalitatieve kant van de opgave om 6.000 woningen te realiseren behandelen. Voor de exacte focus van dit programma onderdeel zal er eerst een expertmeeting komen. Te denken valt aan: welke woonmilieus zijn aan de orde? Voor wie wordt gebouwd? Wat gebeurt er met de bestaande woningvoorraad? Welke innovaties dienen zich aan?  Het Ruimtelijk DNA wordt een onderzoek naar de ruimtelijke eigenschappen van Breda en omgeving die bruikbaar zijn voor de toekomstige ontwikkeling. Op zoek naar kenmerkende ontwikkelingsfactoren, zoals de militaire stad, de voedselstad, de onderwijsstad en naar sleutelmomenten in de ontwikkeling van de stad.

Voor de Regio wil BLASt de blik naar buiten richten en de potenties onderzoeken van de dorpen en het platteland rondom de stad. Het samenwerkingsverband met de andere architectuurcentra van Brabant, de BKAN, valt ook binnen dit thema.