BLAStblog #02 – Amphiaterrein: proeftuin voor invloed inwoners op hun stad

Hoe krijgen inwoners van Breda invloed op de ontwikkeling van hun stad? Dat blijkt een boeiende zoektocht voor zowel die inwoners als voor bestuurders en ambtenaren die het lang voor het zeggen hadden. De wijkraad Boeimeer en Stadslab Breda trekken samen op in de zoektocht naar invloed op de invulling van het vrijkomende Amphiaterrein aan de Langendijk.

Onze vertrekpunten zijn: we werken graag samen, met de gemeente, met de ontwikkelaar, maar wel op basis van een serieuze relatie: dus graag vanaf dag 1 in een respectvolle verbinding.

Wij vullen deze relatie onder meer in met een ‘inspiratieboek’: een productie die we straks graag aanbieden, waarin heel wat kennis en ideeën, dromen en inzichten van inwoners en ingewijden voor het Amphiaterrein doorklinken. Die zijn voor een belangrijk deel verzameld op de ‘inspiratiedag’ die we op 28 oktober 2017 in de Petrus en Paulusschool in de wijk hebben gehouden. Daar kwamen meer dan honderd geïnteresseerden op af, van wie velen hun vrije zaterdag hebben geofferd om mee te denken over ‘de mooiste woonwijk van Nederland’.

We trakteerden hen in de ochtend op zeven inleiders, van Ruud Veltenaar die een snel veranderende wereld in beeld bracht tot Annelieke Selbach die de relatie tussen geluk en stedenbouw bespiegelde. ’s Middags gingen ze, met deze inspiratie in de rugzak, aan de slag in workshops. Studenten van de NHTV waren daar als waarnemers/verslagleggers bij betrokken. Ze werken ook mee aan het eindproduct.

Wat willen de meedenkers? Vooropgesteld: de resultaten van de inspiratiedag en andere input worden nog verwerkt. Maar globaal klinken in elk geval deze geluiden door:

De nieuwe wijk maakt deel uit van Boeimeer, hoort erbij. Zeer belangrijk vinden de meedenkers sociale samenhang. Daarom streven ze naar een gemêleerde wijk, met jong en oud, gezinnen met kinderen en alleengaanden, oorspronkelijk Nederlandse en oorspronkelijk niet-Nederlandse inwoners, met veel mogelijkheden tot ‘ontmoeting’: pleintjes, hofjesachtige bouwplannen, ontmoetingsruimten. Het verpleeghuis Aeneas hoort er ook bij (het staat op de noordwesthoek van het terrein), de verbinding met dat huis mag stevig zijn. Het huis zelf is druk bezig met een nieuw profiel: hier wonen vooral Bredanaars, geen zielige mensen.

De wijk moet superduurzaam worden. Energieneutraal, minstens. De auto is er welkom, in het perspectief van nieuwe vormen van mobiliteit die zich zonder twijfel de komende decennia aandienen, maar die auto zou liever buiten beeld moeten blijven. “Parkeren maskeren”, luidt een opdracht, bijvoorbeeld met zonnepanelen en groen.

Hergebruik van materialen uit de te slopen ziekenhuisgebouwen is ook een wens. ‘Circulaire economie’ zou op het Amphiaterrein zo kansen moeten krijgen. Er zou ook enige plek moeten zijn voor stadslandbouw. Groenafval kan energie opleveren. Groene daken en wanden zijn ook goed voor evenwicht.

En als het op de woningbouw aankomt bepleiten de meedenkers dus variatie: kleine en grote woningen, maar ook vooral flexibiliteit in de woningmaten, zodat gezinnen op één en dezelfde plek kunnen groeien of krimpen. Of dat iemand aan huis kan gaan werken. Aanpasbaar bouwen, ook door af en toe (voorlopig) een plek oningevuld te laten. Menging van functies brengt leven in de brouwerij weten we sinds Jane Jacobs, de Amerikaanse stedenbouwkundige.

Maxime Vergouwen, een van de acht studenten van de NHTV die de inspiratiedag hebben verslagen, meldt: “De meedenkers willen er iets bijzonders van maken, ze willen iets creëren waartoe verschillende mensen zich aangetrokken voelen.”