BLAStblog #30 – Het Stadserf: zal de vergroening ooit tot stand komen?

Inspiratie
Het Stadserf is een van de lelijkste, meest versteende plekken in het hart van de binnenstad en een van de heetste plekken van Breda. Geïnspireerd door een succesvol burgerproject in Leiden, waarbij de totale lengte van de buitensingels werd vergroend, heb ik als burger de handschoen opgenomen om een poging te wagen de vergroening van het Stadserf gerealiseerd te krijgen.

Het idee
Mijn oorspronkelijke idee kwam tot stand nadat ik het zogenaamd sanctuarium zag van de Nederlandse kunstenaar herman de vries (met kleine letters!). Dat leek mij DE oplossing voor het Stadserf: volledige vergroening van het centrale deel (zie foto) met daaromheen een begaanbare strook die ervoor zorgt dat het recht van overpad voor bewoners en ondernemingen in stand blijft.

Parkeerplaatsen
Na een enquête bleek dat bewoners en ondernemers aan het Stadserf unaniem positief waren over dit plan, te meer omdat het Stadserf nagenoeg geen cultuur-historische waarde heeft. En het is in de loop van de tijd verworden tot een makkelijke, maar zeer onaantrekkelijke parkeerplek voor de raad en het college als er twee maal per week ‘s avonds raadsvergaderingen zijn. Ondanks het eigen parkeerbeleid kost het blijkbaar de nodige moeite om zelf het goede voorbeeld te geven aan de bevolking, die opgeroepen wordt om te ontstenen en andere klimaat-adaptieve acties te ondernemen.

De stand van zaken
Er zijn al eerder pogingen gedaan om tot een soort vergroening te komen. Deze zijn volledig gestrand in halfslachtigheid. In de loop van de tijd is alles al een paar keer onderzocht wat betreft de matige vervuiling van de grond en andere zaken die een belemmering zouden kunnen vormen. Uiteindelijk zijn er geen grote bezwaren tegen vergroenen. Breda streeft ernaar om het predicaat ‘Stad in een Park’ te verwerven. Daarom is het nu een goed moment dat de gemeente Breda, op haar eigen terrein, zelf hier een bijdrage aan gaat leveren.

En wat nu?
Wethouder Jeroen Bruijns werkt aan een integraal plan voor de vergroening van Breda. Mijn burgerinitiatief (minimaal vijftig handtekeningen) roept de raad en het college op om vanaf het eerste moment dat de uitvoering van dit integrale plan van start gaat het Stadserf erbij te betrekken. Dus geen verder uitstel meer! Dat alles voor een aantrekkelijke en klimaat-adaptieve binnenstad van Breda.

Kijk hier voor het beeld: © 2023 Koos de Jongh, initiatiefnemer vergroening Stadserf