BLAStprijs 2019

De Bredase prijs voor landschap, architectuur en stedenbouw staat deze keer in het teken van kleine woninguitbreidingen en grootschalige plannen.

BLASt, het platform voor landschap, architectuur en stedenbouw in Breda, roept architecten, ontwerpers, aannemers of opdrachtgevers op om hun beste plannen aan te melden voor de BLAStprijs 2019.

BLAStprijs
In 2019 reikt BLASt deze architectuurprijs voor de vierde maal uit. Met de prijs wil BLASt de aandacht vestigen op het belang van ruimtelijke kwaliteit in Breda. In 2019 wordt de prijs – de zogenaamde Bredase roede, een historische lengtemaat – uitgereikt in de categorieën beste kleine woninguitbreiding (XS) en beste grootschalige plan (XL).

XS
Sinds 2014 mag er veel meer gebouwd worden zonder hier vergunning voor aan te vragen. Om woningen te laten voldoen aan huidige woonwensen en energie-eisen wordt er veel opgeknapt, uitgebreid en verbouwd buiten het gezichtsveld van de gemeente. BLASt wil weten wat voor dakkapellen, serres, keukenuitbreidingen, op- en aanbouwen dit heeft opgeleverd. Hebben deze “extra-small” ingrepen impact op het uiterlijk van de stad? En wat is het beste “extra-small” project?

XL
Breda lijkt aan een ware groeispurt te zijn begonnen. Komende jaren worden er volgens planning duizenden woningen bijgebouwd. Hiervoor zijn de afgelopen jaren stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies, beeldkwaliteitsplannen en inrichtingsplannen opgesteld. Hoe is het gesteld met de kwaliteit van deze plannen? Wat is het best “extra-large” project?

Oproep
Architecten, ontwerpers, aannemers of opdrachtgevers kunnen hun XS- of XL-project aanmelden voor de BLAStprijs. Voorwaarden voor een XS-project is dat de woninguitbreiding kleiner is dan 50 vierkante meter, dat het ontwerp is gemaakt in de afgelopen drie jaar en dat de uitvoering van het project in 2016, 2017 of 2018 is begonnen. Voor het XL-project is de voorwaarde dat het in de afgelopen vijf jaar (2014, 2015, 2016, 2017 of 2018) is samengesteld. Het aanmeldingsformulier en het reglement zijn te vinden op www.stichtingblast.nl/BLAStprijs. Inschrijven kan tot 4 februari 2019. Ook de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Breda maakt een selectie van relevante projecten die meedingen naar de BLAStprijs

Procedure
De aanmeldingen vormen samen met de selectie van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit de longlist. Uit deze longlist nomineert de vakjury per categorie drie projecten voor de shortlist. Deze vakjury bestaat uit Marc Glaudemans, Elma van Boxel en Ninke Happel. De genomineerden wordt gevraagd hun project te presenteren tijdens de openbare uitreiking van de BLAStprijs op 27 maart. De avond wordt gepresenteerd door Lucas Verwey. Aan het einde van de avond maakt de jury de winnaars bekend door wethouder Marianne de Bie.

De BLAStprijs 2019 komt tot stand in samenwerking met BNA Kring West-Brabant, de gemeente Breda en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Breda.