BLAStprijs 2021 – Studentenhuisvesting

De BLAStprijs staat in 2021 in het teken van studentenhuisvesting. BLASt, het platform voor landschap, architectuur en stedenbouw in Breda, roept architecten, ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers op om hun beste plannen aan te melden voor de BLAStprijs 2021.

BLAStprijs
In 2021 reikt BLASt deze jaarlijkse architectuurprijs voor de zesde maal uit. Met de prijs wil BLASt de aandacht vestigen op het belang van ruimtelijke kwaliteit in Breda. In 2021 wordt de prijs – de zogenaamde Bredase roede, een historische lengtemaat – uitgereikt in de categorie Beste studentenhuisvesting.

Jaarlijks volgen duizenden studenten in Breda middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Studenten die graag in de stad wonen waar ze studeren. Als onderwijsstad is het van belang dat Breda haar studentenhuisvesting op orde heeft. Hoe is het in Breda gesteld met de kwaliteit van de studentenhuisvesting? Draagt de vormgeving van de collectieve voorzieningen – de fietsenstalling, de gezamenlijke keuken, de wasruimte, het groen – bij aan de kwaliteit van wonen? En hoe is het programma verweven met de stad? Een goede inpassing draagt bij aan de dynamiek van de wijk.

Afgelopen jaar, toen veel studenten noodgedwongen hun lessen vanuit hun studentenkamer volgden, bleek eens te meer dat de invulling van de (beperkte) ruimte én de omgeving van groot belang is.

Oproep
BLASt, het platform voor landschap, architectuur en stedenbouw in Breda, roept architecten, ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers op om hun projecten aan te melden voor de BLAStprijs 2021. Het aanmeldingsformulier en het reglement zijn te vinden op www.stichtingblast.nl/BLAStprijs. Inschrijven kan tot 1 februari 2021. Alle studentenhuisvesting die de afgelopen vijf jaar in Breda is gerealiseerd komt in aanmerking voor de prijs. Ook de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Breda maakt een selectie van relevante projecten die meedingen naar de BLAStprijs.

De winnaar wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst in april bekendgemaakt.

De BLAStprijs 2021 komt tot stand in samenwerking met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Breda en de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus).

Juryprijs & publieksprijs
In 2021 wordt voor het eerst niet alleen een juryprijs, maar ook een publieksprijs uitgereikt, in samenwerking met BredaNu.