Artikelen Landschap

Verslag stadsgesprek Panorama Breda

Wat kan Panorama Nederland betekenen voor Breda? Die vraag stond centraal tijdens het stadsgesprek dat stichting BLASt op maandag 17 juni organiseerde. Op de avond kwamen zo’n 75 belangstellenden af. Panorama Nederland, een 360 graden-installatie, schetst een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. De kijker kan op ooghoogte zien hoe Nederland zich kan ontwikkelen... Lees verder

BLAStblog #13 – Omgevingsvisie, de kans voor meer samenhang tussen ruimtelijke en sociale kwaliteit

Vanaf 2021 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet verbreedt de scope waarmee we onze leefomgeving benaderen, in stand houden en ontwikkelen: voortaan worden ruimtelijke ordening, sociale kwaliteit, gezondheid en veiligheid integraal afgestemd in één wettelijk kader. Voor de gemeente Breda betekent dit onder meer dat de huidige Structuurvisie Breda 2030 wordt opgevolgd door... Lees verder

BLAStblog #11 – Optelsom

Soms lijd ik aan Het Goede Doel-syndroom. Niet dat ik dan al mijn geld wil weggeven. Ik bedoel Het Goede Doel van: ‘Waar kan ik heen, ik kan niet naar Duitsland’.* Niet dat ik hier weg wil, toch kijk ik af en toe om me heen. Is Amsterdam niet cultureler? Is Rotterdam niet hipper? Heeft... Lees verder

Presentatie resultaten workshop “De plus van Breda”

Op 14 december presenteerden Merel van der Linden en Gert-Jan van den Bemd in MotMot Gallery hun kunstwerken naar aanleiding van de workshop over de toekomstige ruimtelijke kwaliteit van het CSM terrein en de Noordelijke Rondweg. Een groep onder leiding van ruimtelijk ontwerper Merel van der Linden stortte zich op het CSM-terrein. De ambitie van... Lees verder

BLAStblog #10 – De bevrijding van de gevangenis.

Onder de noemer ‘Trots van Brabant’ was de provincie in 2016 op zoek naar een goede herbestemming van enkele monumenten die Brabant-wijd betekenis hebben. Of Stadsherstel Breda een idee of denkrichting kon formuleren voor de bestemming van het gebouw van de Penitentiaire Inrichting de Boschpoort in Breda, alias ‘de Koepel’. Als bouwhistorisch medewerker bij Stadsherstel... Lees verder