Green Quays

De Gemeente Breda wil de muren en de kades van de Nieuwe Mark vergroenen met bomen, planten, varens en mossen. Vergroening draagt bij aan de verkoeling in de stad. Bovendien past het bij de ambitie van Breda om in 2030 de eerste Europese stad in een groen park te worden.

Green Quays is een samenwerking tussen acht organisaties. Samen gaan zij de komende drie jaar onderzoeken en testen wat het meest optimale ecosysteem is, zowel tegen de verticale kademuren als op de kades zelf. Hiervoor is inmiddels een proefopstelling gebouwd. In die opstelling wordt onderzocht wat het effect is van de structuur en opbouw van de muur op de gewenste natuurontwikkeling. De proefopstelling is te zien op de kruising van de Markendaalseweg-Waterstraat. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in het uiteindelijke ontwerp voor de nieuwe Mark. De rivier wordt teruggebracht in de stad en de haven wordt verbonden met de zuidelijke singel. Dit plan wordt in drie fases uitgevoerd. De uitvoering van de eerste fase (het gebied tussen de Tolbrug en de Waterstraat) start komend jaar.

BLASt is één van de acht partners in het Green Quays-project. De rol van BLASt is het samenbrengen van omwonenden en betrokken Bredanaars om na te denken over de vergroening van de stad.Dit gebeurt door het organiseren van een aantal meedenk-, informatie- en inspiratiesessies. De eerste meedenksessies hebben inmiddels plaatsgevonden. De uitkomsten zijn meegegeven aan het ontwerpteam van de gemeente Breda. Komend jaar organiseert BLASt een aantal inspiratiesessies waarin we bewoners willen stimuleren om zelf aan de slag te gaan met de vergroening van de stad. Dit kan door bijvoorbeeld het aanleggen van geveltuintjes, daktuinen of groene gevels, een duurzame waterafvoer en broedvoorzieningen voor verschillende dieren.

Wanneer eind 2021 de eerste fase van de nieuwe Mark is gerealiseerd start voor BLASt de monitoringsfase. Hierin wordt gekeken wat het effect is op het gebruik van de kades en naar de beleving. Dit gebeurt onder andere door middel van enquêtes en interviews. De resultaten en de uitkomsten van de verschillende sessies, gesprekken en interviews vormen samen de input voor de uitwerking van volgende fases van de nieuwe Mark.

Op 29 september organiseert Green Quays een publieksdag waar van alles te zien en te beleven is. BLASt organiseert tijdens deze dag een aantal korte lezingen en gesprekken waar de verschillend projectpartners uitleg geven over het project en hun rol. De volgende sessie vind plaats op 7 oktober en gaat over het definitief ontwerp van de eerste fase.

Voor meer informatie kijk op www.greenquays.nl

Dit project wordt medegefinancierd door het European Regional Development Fund via het Urban Innovative Actions Initiative.