Opening wandtapijt IABR Brabant

Donderdag 5 februari openden Yves de Boer (gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant) en Bob Bergkamp (wethouder Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Breda) de expositie MosaïekBrabant in de publiekshal van het stadskantoor.

De provincie Noord-Brabant wil met de resultaten van het projectatelier Brabantstad van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam de inwoners van Noord-Brabant inspireren om samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de toekomst van Brabant vorm te geven.

Het verbindende element in het projectatelier is water. Door het aan elkaar koppelen van kringlopen en structuren ontstaan er nieuwe kansen om Noord-Brabant integraal en duurzaam te ontwikkelen tot een provincie die klaar is voor de ruimtelijke uitdagingen van de toekomst.

Tijdens deze opening werd BLASt officieel gelanceerd met een korte toespraak door voorzitter Joris Klein over de doelen en ambities van het architectuurplatform. Vervolgens werden wethouder Bob Bergkamp en gedeputeerde Yves de Boer kort geïnterviewd over het project en wat dit betekent voor de toekomst van Brabant.

Een goede start, met de blik vooruit voor het architectuurplatform BLASt.