Presentatie resultaten workshop “De plus van Breda”

Op 14 december presenteerden Merel van der Linden en Gert-Jan van den Bemd in MotMot Gallery hun kunstwerken naar aanleiding van de workshop over de toekomstige ruimtelijke kwaliteit van het CSM terrein en de Noordelijke Rondweg.

Een groep onder leiding van ruimtelijk ontwerper Merel van der Linden stortte zich op het CSM-terrein. De ambitie van het college is om Breda grootstedelijker te maken. Het nieuwe station en de rechtbank geven daar uiting aan, maar op het CSM-terrein liggen grote mogelijkheden. Toch pleit Van der Linden en haar werkgroep niet voor een visie die in beton gegoten is: “Ga uit van een tijdelijke invulling, zie het als de pionierende parkstad. En ook op de lange termijn kan het een gebied zijn dat altijd in beweging is. Van der Linden zocht een vorm om de “transitie” van dit gebied in beeld te brengen en vond een flipboekje een passend product. Hieronder een impressie van de transitie middels een GIF-bestand.

De plus van Breda voor het CSM terrein. Dit gebied wordt het visitekaartje van de stad! Vanuit de trein is een prachtig landschap zichtbaar dat altijd in transitie is. Een groene vallei met een zoete delta dat klimaatverandering omarmd. Eerst komen er tijdelijke interventies denk aan festivals, wielerbaan, stadscamping en een kunstpark. Daarnaast komen er initiatieven die zorgen dat het gebied gereinigd wordt en de stad van groene energie voorziet. Water en groen baant zich een weg tussen deze interventies en we gaan de potentie van deze plek ervaren. We brengen meer water in de stad en gaan creatieve oplossingen vinden voor parkeren en mobiliteit. Nieuwe woon en werkvormen worden op innovatieve wijze in dit landschap toegevoegd. Parken op verschillende niveaus, urban farming en een groen huiskamer als lift brengt je naar de bijzondere plekken op dit terrein. Een natuurlijke omgeving in alle gelaagdheden. Kortom het groen, het water en de mens blijft altijd in beweging in de urban playground!

De groep onder leiding van schrijver, schilder en wetenschapsjournalist Gert-Jan van den Bemd stortte zich op de noordelijke rondweg: “Breda is niet erg grootstedelijk of vernieuwend terwijl daar wel behoefte aan is” zei hij. “De omgeving van de weg is beschamend voor Breda. Een racebaan zonder markeringspunten, die niet inspireert. Je ziet achterkanten van huizen en geestdodende bedrijvengebiedjes. Een barriere in de stad. Omdat het een van de belangrijkste entrees is, moet het een plezier zijn om er te rijden, met een soort rollercoaster van impressies.” Van den Bemd heeft dit idee vorm gegeven middels een schilderij. Samengevat zou de noordelijke rondweg zich moeten ontwikkelen van vluchtweg naar droomvlucht.