04-05-2018

In deze privacyverklaring leggen we uit wat stichtingsblast.nl doet met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Stichting BLASt.

Nieuwsbrief
U kunt u via deze site abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres en eventueel naw-gegevens. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen, iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd. Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van MailChimp.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor het functioneren van onze site of als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. Deze site gebruikt functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van de site. Analytische cookies bieden ons informatie over het gebruik van de site.

Analytische Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt geanonimiseerd overgebracht naar de servers van Google. Wij gebruiken deze informatie over uw website-activiteiten om de gebruikservaring van onze diensten blijvend te analyseren en te verbeteren.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar het kan dan zijn dat bepaalde functionaliteiten van deze site niet meer goed werken.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij o.a. de volgende maatregelen:
– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
– Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, kan het zijn dat wij ook de privacyverklaring moeten aanpassen. Let daarom altijd op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
post@stichtingblast.nl