Startbijeenkomst

De startbijeenkomst van BLASt vond plaats op 29 januari 2015. Als locatie kozen we De Faam. Een inspirerende plek vanwege de historische achtergrond en de herontwikkeling die hier de komende jaren gaat plaatsvinden. Specifiek voor de vakgebieden waarop BLASt zich richt een zeer geschikte plek voor onze aftrap.

Tijdens de startbijeenkomst hebben we onze directe netwerken uitgenodigd en hoopten we vooral ook dat er andere geïnteresseerden zouden opdagen. Gelukkig bleek er voldoende enthousiasme en interesse voor een nieuw architectuurplatform aanwezig in Breda en was de zaal meer dan goed gevuld.

Het doel van de avond was   om onszelf als BLASt voor te stellen en daarnaast te inventariseren wat de wensen vanuit de vakgenoten en geïnteresseerden zijn. Voorzitter van BLASt, Joris Klein heeft door middel van een presentatie voorgesteld waarom BLASt is opgericht en wat globaal onze doelstellingen zijn. Vervolgens hebben we met een debat een goed beeld gekregen van wat de aanwezigen verwachten van een nieuw architectuurplatform.

De meningen over Breda en de doelstellingen van BLASt zijn verzameld op grote posters met post-its. Waar zijn we achter gekomen?

Wat stond er op de post-its toen we vroegen naar de doelstellingen van BLASt?

Zichtbaar in Breda
Inspiratie voor en over het vak
Excursies organiseren
Laagdrempelig
Wisselwerking tussen verschillende disciplines
Discussie over potentiële verbeterpunten in de stad
Werken aan een architectuurvisie
Debatavonden organiseren
Architectuurpromotie
Toegevoegde waarde voor de vakgebieden
Prijsvragen organiseren
Lezingen organiseren
Geen incrowd vormen (navelstaren)
Presentaties eigen werk organiseren
Inspiratie
Een plek om thuis te zijn

Wat stond er op de post-ts toen we vroegen naar de favoriete plekken in Breda?

Bavelse berg
Seminarie
Binnenstad
KMA-gebied (bij voorkeur meer openbaar)
De Faam e.o.
Havenkwartier
Van Puijfelik
Ondergronds Breda
Villa’s Ruitersbos

Wat stond er op de post-ts toen we vroegen naar de aandachtspunten in Breda?

Auto de stad uit (achter de Lange Stallen)
CSM (wordt kloof van de stad genoemd)
Retail
Leegstand en de stilstaande ontwikkeling
Gebied Belastingkantoor / kazerne
Armoedig winkelcentrum
Omgeving Parkhoeve
Recreatieve routes naar ‘buiten’

Wat stond er op de post-ts toen we vroegen wat mensen direct voor ons willen doen?

Initiëren / organiseren lezingen
Dwarskijken / reflectie / fotografie /excursies
Ondersteunend / excursies organiseren
Organiseren excursie
Meedenken over de nieuwe rol van stedenbouw
Deelnemen aan discussie en vormen van een architectuurvisie
Projectmatige ondersteuning / bijdragen aan specifieke activiteit

Een leuke avond waarop we ons bekend hebben kunnen maken en waarop we veel opgestoken hebben!