TERUGBLIK: Dag van de Architectuur – ‘Langs de Beekdalen’

Op 3 oktober werd de door Covid-19 maatregelen uitgestelde Dag van de Architectuur ingehaald met een fietstocht langs beekdalen ten zuiden van Breda. De tocht voerde langs projecten en gebouwen die exemplarisch zijn voor wat er aan de randen van de stad gebeurt. Ondanks de regen was het een prachtige fietstocht die door de deelnemers werd gewaardeerd.

Aan de rand van Ginneken stond Chanan Hornstra namens Vereniging Markdal stil bij het initiatief om de Mark weer zijn natuurlijk beloop te terug geven en daarmee landschappelijke en ecologische doelen te realiseren. Dit plan is een goed voorbeeld van de kracht van een burgerinitiatief, maar vertelt ook over de obstakels om tot realisatie te komen.

Iets verderop in het Markdal bij zelfoogsttuinderij Wortels van Breda, kwam als bij toeval Veerle Bruning op het juiste moment aanrijden. Met passie vertelde zij haar verhaal over hoe ze deze tuinderij, waar abonnees hun  eigen groenten fruit en snijbloemen kunnen oogsten, eigenhandig heeft gerealiseerd.

Uitgebreid werd stilgestaan bij de Klokkenberg, dit voormalige sanatorium en rijksmonument wordt met toewijding en creativiteit tot woningen omgebouwd. Vanaf de grote maquette in de kapel, maar ook in het gebouw zelf werd de ingewikkeldheid van de opgave en het laveren tussen commerciële doelen en monumentenwaarden besproken.

De kerk in Effen is een voorbeeld van de sobere jaren 30 bouw van architect Hurks die in de stijl van Kropholler bouwde. Vanaf de klokkentoren konden we even uitkijken over de landerijen rondom Effen, inmiddels was het droog geworden.

De fietstocht eindigde in de Rithsestraat aan de rand van Princenhage. Hier werd het onlangs gerealiseerde hoofdkantoor van Krinkels BV bezocht. Dit prachtige glazen gebouw (BLAStprijs 2018) valt op door de consequente doorwerking van de ronde plattegrond en de gebogen zijvleugels, alsmede door de duurzaamheidsaspecten van het gebouw en de inpassing in het ecologische landschap.