TERUGBLIK – Ruimte voor Kwaliteit

Inleiding
De gemeente Breda werkt aan een nieuwe welstandsnota, Ruimte voor Kwaliteit. Op vrijdagmiddag 8 november kwam in de Teruggave in Breda een groep van zo’n vijfentwintig Bredase professionals bij elkaar om te bespreken waar de nieuwe nota volgens hun inzichten en ervaringen aan zou moeten voldoen.

Presentatie
Na een korte introductie door Hans Thoolen, coördinator ruimtelijke kwaliteit bij de gemeente Breda, over het toekomstige speelveld voor ruimtelijke kwaliteit (o.a. Omgevingsvisie Breda 2040) gaf Michiel van der Lugt, stedenbouwkundige bij de gemeente Breda, een presentatie over de opzet van Ruimte voor Kwaliteit. Van der Lugt benadrukte het belang van welstandszorg bij het voorkomen van excessen. Welstandszorg gaat over de ruimtelijke kwaliteit van de stad, en daarmee ook over de economische waarde.

De welstandsnota wordt geactualiseerd omdat de huidige nota (2004) is verouderd. Uitgangspunt bij Ruimte voor Kwaliteit is: vrijheid waar het kan, regels waar het moet. Meer focus op de bedoeling, regels alleen waar nodig. Het moet een toegankelijke, bruikbare nota worden, met transparante en integrale regels.

De afgelopen jaren is de trend van uitbreiding van de stad verschoven naar transformaties binnen de bestaande stad, veelal in het centrum. Dat brengt met zich mee dat de context een prominentere rol speelt. De gemeente Breda streeft naar integrale ruimtelijke kwaliteitszorg, waarbij erfgoed, welstand en openbare ruimte – drie parameters die alles met elkaar te maken hebben – nauwkeurig op elkaar worden afgesteld en digitaal worden ontsloten. Zo worden per plek in de stad de ruimtelijke uitgangspunten voor iedereen eenvoudig te raadplegen.

Kern van Ruimte voor Kwaliteit is om een positieve bijdrage te leveren aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van die context.

Download hier het volledige: Verslag workshop – Ruimte voor Kwaliteit