Waterworkshop

In het kader van het ‘waterkompas’ heeft BLASt samen met de gemeente Breda op 21 april een waterworkshop georganiseerd. Het wterkompas is een uitwerking van de Structuurvisie 2030, waarin wordt gericht op een beleid voor de openbare water in Breda. In Brandpunt aan de Reigerstraat zijn de kwaliteiten, problemen en kansen van het Bredase water naar boven gehaald door middel van interactieve brainstormsessies. Door de geïnteresseerden te verdelen in drie groepen met ieder hun eigen thema genereerde de sessie zeer nuttige en gevarieerde resultaten.

Er waren mensen met verschillende achtergronden aanwezig: van echte professionals die in hun werk dagelijks met het Bredase water bezig zijn tot geïnteresseerde inwoners van Breda. Als expert in het vakgebied heeft BLASt Rob Vrolijks gevraagd om zijn visie op het thema te geven en de resultaten van de brainstormsessies te peilen met een georganiseerd interview.

Uiteindelijk was het een informatieve en inspirerende avond , waarop de wensen vanuit de stad een plek hebben gevonden richting de gemeente. En waarop de gemeente een voedingsbodem heeft kunnen vinden voor het beleid rondom het water. Een uitgebreider verslag van de workshop is hier te downloaden.