Lezingenreeks ‘Studium Generale’ 2015

Het vak stedenbouw bevindt zich in een transitiefase. Het bevond zich altijd in een sterk en snel veranderende praktijk maar de huidige economische en mogelijke ecologische crisis veranderen het vak nog sneller. Tijden van duidelijke programma’s en heldere omlijnde plangebieden zijn voorbij maar waar moet de nieuwe stedenbouwkundige zich nu op richten? Met welke expertises moet het coalities zoeken en hoe kunnen we de veranderende rol invullen? De lezingenreeks ‘Studium Generale’ naar antwoorden op deze vragen. Voor de aanwezigen verzorgt de lezingenreeks een start van een brede oriëntatie en discussie over de positie van het vak, stedenbouw, in het breedste zin van het woord. Met welke coalities moeten we rekening houden en welke coalities kunnen kansen bieden voor een nieuwe benadering van het vak?

Om deze discussie te voeden hebben NHTV en BLASt een lezingenreeks georganiseerd. zes sprekers in vijf weken behandelen uit hun praktijk een cruciaal thema. Binnen deze reeks met als titel: ‘Wie maakt de Stad in het jaar van de Ruimte’ hebben de volgende sprekers een bijdrage geleverd:

30 april: ‘Terugblik 25 jaar Vinex, Ypenburg’ door Els Bet.

21 mei: ‘Innoveren in de stedenbouw’ door Rob Adams, Six Fingers.

28 mei: ‘Stadsontwikkeling en mobiliteit’ door Ron Bos, Goudappel Coffeng en Sven Prince, Faithful to the subject.

4 juni: ‘Ruimtelijke ordening van grachtengordel tot Vinex-wijk’ door Prof. Dr. Len de Klerk.

11 juni: ‘Pop-Up City’ door Joop de Boer en Jeroen Beekmans

Tijdens de eerste lezing werden we door Els Bet meegenomen in de opmaat naar het Vinex-tijdperk. Een prachtige lezing over zichtassen en profielen. Een prachtige inkijk in hoe het ambacht werkt. Maar wat heeft dit gebracht voor de huidige generatie stedenbouwers? Hoe kunnen ze deze waarden koppelen aan proces en innovatie? Els Bet houdt een sterk en onderbouwd pleidooi om altijd de ruimtelijke ambacht als basis te gebruiken en zodoende een degelijke context te creëren waarbinnen partijen zich kunnen ontwikkelen.

Rob Adams is een innovator. Dit betekent: buiten de vaste en ingesleten patronen denken en op zoek gaan naar nieuwe kansen. De lezing heeft geen inhoudelijke aansluiting op het vakgebied, maar biedt een creatief en vooruitdenkende insteek die voor vele aanwezigen inspirerend werkt. ‘Durf om verschillend te zijn’ is zijn motto. Kinderen zijn er een meester in. Stedenbouwers ook?

Ron Bos en Sven Prince behandelen beiden de relatie tussen mobiliteit en ruimte en wat de impact hiervan is op de ruimtelijke ontwikkeling. Ron vanuit het perspectief van technische innovatie, ‘Smart Mobility’, het gaat daarbij over de disruptie tussen de stad en innovaties in de mobiliteit. Sven vooral vanuit de menselijk beleving van de stad en hoe de vormen van mobiliteit daar een rol in spelen. Sterke innovaties worden vaak door verschillende groepen beantwoord door een stevige terugkeer in de tijd. Dit gebeurde ook hier. Terwijl Ron een pleidooi houdt voor het inzetten van nieuwe mobiliteitsconcepten als motor voor de stad probeert Sven iedereen ervan te overtuigen dat de snelheid van de fiets dé manier is om de stad te beleven en te gebruiken.

Len de Klerk gaf ons vanuit de historie inzicht in de huidige krachten van ons vakgebied. Zoals vaak: de geschiedenis herhaalt zich. Alle vormen van gebiedsprocessen zoals nu actueel hebben succesvolle voorbeelden in het verleden. De les die we meekrijgen zijn: ontrafel het financieel en economisch model want dit vormt de basis voor het succes van stedenbouw!

Pop-Up City gooit het weer over een heel andere boeg. Door te bloggen agendeert dit collectief de opgaven van de stad. Het organiseert hiermee een draagvlak voor initiatieven en netwerken in de stad. Het is bouwen door te schrijven. Zie http://popupcity.net/ Het is zeer verfrissende blik op de stad zonder verborgen agenda en met oprechte interesse in je eigen omgeving.