Dag van de Architectuur 2015

In 2015 is in Nederland teruggeblikt op concrete resultaten van 25 jaar Vinex-beleid. De term Vinex staat voor de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. Deze rijksnota kwam uit in 1990 en had 2015 als planningshorizon, wat een terugblik nu relevant maakt. Naast de resultaten van het beleid werd ook stilgestaan bij het belang van plannen maken en de mensen achter de plannen. Behalve nieuwe woonwijken heeft het Vinex-beleid geresulteerd in de ontwikkeling van stationslocaties, de HSL, de Betuwelijn, de mainports Rotterdamse haven en Schiphol en de landelijke ecologische hoofdstructuur.

Voor haar eerste Dag van de Architectuur, op 20 juni 2015, heeft BLASt aansluiting gezocht bij deze terugblik door de Bredase Vinex-woonwijken te bezoeken. Hiervoor is samengewerkt met BNA-kring West-Brabant. Het gaat om de wijken De Kroeten, Westerpark, Chassépark, Teteringen en Nieuw Wolfslaar. Deze zijn allemaal gereed en bewoond, of zoals in Teteringen deels in aanbouw. Kenmerkend is dat Breda niet gekozen heeft voor een grote uitbreiding maar meerdere kleine, die aansluiten op bestaande wijken of dorpen.

Voorafgaand aan het bezoek aan deze locaties was er een binnenprogramma in het binnenstedelijke bouwplan Gasthuyspoort. De dag startte hier met de introductie van de Vinex-opgave en een beschouwing van de Bredase aanpak en resultaten. Als intermezzo heeft BLASt haar logo gepresenteerd, de eerste stap op weg naar de eigen huisstijl. Vanuit de Gasthuyspoort ging de groep te voet naar het Chassépark, waar Peter van der Gugten -thans Heijmans, destijds Proper-Stok, een rondleiding heeft gegeven. Vanuit hier werd in een open bus een rondrit gemaakt naar de andere Vinex-locaties.

Bij terugkomst in Gasthuyspoort gaf architect Peer Bedaux van project Gasthuyspoort een toelichting op dit project. De aanpak waarbij een bestaand kantoorgebouw wordt getransformeerd tot woningen staat in contrast met de relatief grootschalige nieuwbouw van de Vinex . Dit getuigt van een werkwijze die in plaats van grootschalig eerder minutieus en behoedzaam te noemen is en die aansluit bij de huidige praktijk van bouwen in en aan de bestaande stad.

image-5017489

In hierop volgende discussie onder leiding van Marty van de Klundert van Spacevalue werd ingegaan op veranderde rol van de bouwende partijen. Na de crisis van 2008 is overal fors minder gebouwd en heeft de overheid een terughoudende rol aangenomen. Het initiatief komt bij voorkeur van marktpartijen of van onderop, denk aan CPO. Bij deze partijen blijkt behoefte aan duidelijke en centrale regie. Ook is het vasthouden aan de ambities die Breda moeten onderscheiden bij uitstek een rol van de gemeente, zodat de Breda nationaal en internationaal mee kan tellen. Eerder op de dag had ook Peter van der Gugten gewezen op het belang van het vasthouden van de ingezette ambitie zoals bij de realisatie van het Chassépark. Bij de borrel na afloop was er gelegenheid om op het dak van de Gasthuyspoort over de Bredase binnenstad te kijken.
Voor een eerste keer was het organiseren van de DvdA redelijk succesvol, met een goed gevuld programma en interessante sprekers en gasten. Voor 2016 wil BLASt op de DvdA echter een grotere en bredere groep liefhebbers bereiken.

image-5017494